Länkar

 

Familjebostäder förvaltar kvarteret Standaret åt kommunen.

Hyresgästföreningen organiserar en del av hyresgästerna och förhandlar om hyrorna. 
En mindre del av hyran går tillbaka till kvarteren efter ansökningar av kvarterskommittéer, 
numera kallade LH, Lokal Hyresgästförening.

Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning är den av Göteborgs stadsdelsnämnder som närmast påverkar vårt liv.

Lokaltrafiken har vi på nära håll, här finns tidtabeller om du ska ut och resa ett stycke.

Odinkören förnöjer oss med vackra sånger i juletid och har en förnämlig hemsida att beskåda.