Karl Johans torg - blandade bilder

Karl Johans torg är av någon anledning inte ett torg, och på senare tid har det blivit mer av en 
idrottsplats än vad det var tidigare. Här några blandade lite äldre bilder från vårt legendariska torg. Vi har ambitionen att återkomma med färskare bilder. En del har ju hänt sedan sist... 

Nybyggt_Standaret_P4124131_1930_900.JPG (56906 byte)

Vastra_Real_ca_1900_P4195194_900.JPG (88951 byte)

Karl_Johans_torg_fran_vaster_P4124137_ca_1940_900.JPG (86635 byte)

Obevuxet torg, Standaret nybyggt, fjärran Vattentornet  uppe i  Slottsskogen. (1930) Gossläroverk ännu inte
tillbyggt. Varken staket eller 
Karl Johansskola (ca 1905)
Portpelare har funnits länge
och finns kvar, men de stora pilarna är borta (ca 1940)
     

Torget_fran_oster_P4124133_900.JPG (92761 byte)

Torget_P4124142_1941_Thulin_900.JPG (72006 byte)

Kajflock_20050314_900.JPG (123477 byte)

Lindarna fortfarande i sin ungdom, annars känner vi 
väl igen oss? (ca 1930-35)
På Haråsberget skymtar den
äldre stugbebyggelsen på
Ankargatan. (Thulin 1941)
Kajor samlas i stora flockar 
på vinternätterna, tjôtar en 
del med varann (20050314)
     

Lindar_Karl_Johans_torg_20010901-12_900.JPG (87086 byte)

Lovblas 20011023-06 900.JPG (130798 byte)

Duvhok_ung_20031019_PA190228_900.JPG (121405 byte)

Varför nio lindar på torgets kortsida och åtta på längden
vet ingen (20010901)
Olika sätt att samla lindarnas 
löv har provats, alla lika högljudda (20011023)
En tidig morgon landar en ung jagande duvhök i en lind och skrämmer duvorna (20031019)