Vi vet inte exakt hur länge vi i detta kvarter har bedrivit organiserad verksamhet för oss själva till nytta och glädje. Men vi vet att det länge har länge funnits en kvarterskommitté med varierande namn. Länge hette den Kontaktkommitté, nu ska den rätteligen kallas LH, uttytt Lokala hyresgästföreningen. Verksamheten är dock inte begränsad till medlemmar i Hyresgästföreningen HGF utan kommer alla i kvarteret boende till godo.

På årsmötet väljs en styrelse som har möten regelbundet och fattar beslut om verksamheten i kvarteret. Styrelsen är också kontakt till Familjebostäder FB och kan vid behov kalla områdesansvarig för FB för ömsesidig information, och anordnar dessutom i mån av behov möten där då de i kvarteret boende bjuds in.

En mindre andel av hyran går till HGF, och kan i de kvarter som så önskar användas till verksamheter som är till gagn för alla hyresgäster. Kvarteret Standaret har i många år haft en bred aktivitet. Styrelsen upprättar årligen en plan för verksamheten och äskar nämnda kvarterspengar. 

Här finns en del protokoll från styrelsens möten liksom verksamhetsplaner och årsberättelser.

Äldre handlingar

Handlingar från 2011-2014

Handlingar från 2015

Handlingar från 2016