Protokoll fört vid styrelsemöte LH Standaret, Ankargatan 33, 2016-04-07

Närvarande: Eleonor Artfors, Irene Q Bagge, Stig Fredriksson, Elzbieta Broberg, Ann-Sofie Ekström, Helena Masslegård, Gunilla Ericson, Simon Björck, Anna Mulder

Ordföranden förklarar mötet öppnat
Föregående mötes protokoll godkändes

Utskick 

Presentation av lokala hyresgästföreningen Standaret
Eleonor går igenom förslaget med vissa omändringar och tillägg
Styrelsen godkänner förslaget
Utskicket sätts upp i trappuppgångarnas Anslagstavlor - Lars Gustafsson tillfrågas
Eleonor väcker förslag om eventuellt samarbete med granngården på Ankargatan xx
Till bokningsansvarig av Gårdslokal utses Simon Björck

Vårresa 2016 

Förslag: Ullared/Varberg/Falkenberg, Helsingborg/Helsingör, Borås Djurpark/Textilmuseet/Knalleland

Styrelsen beslutar att resan går till Borås lördag 28/5
Gunilla tar kontakt med Peter bussförare
Stig gör utskick/inbjudan

Öppet styrelsemöte 18/5 

Områdeschef Lars Gustafsson bjuds in
Frågor från styrelsen lämnas in till Eleonor för vidarebefordran till Lars

Vårpub 20/5

Gunilla bokar The Locals, Stig gör utskick, Stig/Simon sköter puben/inköp, Helena och Gunilla gör tilltugg/inköp. Städning av lokal/kostnad 400: -, Matilda och Rebecka tillfrågas

Övriga frågor

Stig informerar. Det blir Historisk afton 12/4 kl. 19.00
Gaget till musikerna höjs till 600: -/person
Värdens röj – hösten 2016
Önskemål om rensning av cyklar i källarlokal nr.55
Simon gör fler kopior av fönsternycklarna till gårdslokalen

Nästa möte utlyst till 18/5 kl. 19.00
Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet                                                                               

Anna Mulder