Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20151119

Närvarande: Eleonor Artfors, Elzbieta Broberg, Janna Nelson, Stig Fredriksson, Helena Masslegård, Simon Engmalm, Anna Mulder

Mötet förklaras öppnat

Adventspub 2015-11-27

Bandet och kören underhåller

Ulf sätter upp affischer

Anna köper in till baren med hjälp av Gunilla

Irene och Janna ordnar med glöggen

Anna och Simon grillar korv

Simon köper grillkol och tändvätska

Anna köper korvbröd och sojakorv, alkoholfri glögg

Simon står i baren med hjälp av Stig

Torsdag 2015-11-26 kl. 18.30 ställs lokalen i ordning av Elzbieta, Stig och Gunilla

Städning efter festen – Helena ordnar hjälp

L-H Standarets hemsida – Stig håller på med arbetet

Kalender för lokalbokning – Stig ordnar

Vårresa – Eleonor gör utskick till våren 2016

Utskick angående L-H Standarets verksamhet – Gunilla kom med bra förslag

Eleonor ”iordningställer” förslagen

Stig lägger ut förslagen på hemsidan

Svar från Lars Gustafsson

Beskärning av syrener har påbörjats.

Katarina har beställt målning av grindarna. Det kanske är för kallt för det nu. Om så, görs det till våren.

Jag har mejlat Park- och naturförvaltningen och frågat om papperskorg på Ankarplatsen. Har inte fått något svar.

Fläkten i soprummet kommer att förbli avstängd, då det annars kommit in ”doft” till ovanliggande lägenheter.

Cykelröjning kommer att genomföras i v. 50.

Dörrstopp till soprummet på västra gården är beställd av Katarina.

Katarina och Ella planerar in en vindsröjning.

Ringklockan i uppgång 39, som ringer i uppgång 41 är felanmäld av Ella till entreprenör.

Katarina har lagt papperspåsar i soprummen.

Katarina har bytt till större sopkärl för plast i båda soprummen. Informera gärna alla om det, för folk slänger gärna metall i det. Det nya kärlet för plast står där metallkärlet tidigare stod.

Nästa möte – Årsmöte 2016-01-28

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet

Anna Mulder