Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20150520

Närvarande: Irene Q Bagge, Gunilla Ericson, Helena Masslegård, Elzbieta Broberg, P-O Stridh, Ann-Sofie Ekström, Janna Nelson, Anna Mulder

Mötet förklaras öppnat

Vårt 90-årsjubileum:

Program delas ut till alla hyresgäster

Styrelsen har tillfrågat olika närliggande ”företag” som sponsrar med bl a: massage, fotvård/massage, blomsterbukett/blomstercheck, hårklippning, ICA Karl Johansgatan bidrar med ”något”

Familjebostäder sponsrar med partytält, korv/bröd, festis/bulle

Värdsnyheter bevakar firandet

Hyresgästföreningen sponsrar/deltar

The Locals med Ingrid Eng underhåller

Ann-Sofie och Janna tillfrågar också någon närliggande pizzeria/café som kan tänkas bidra med ”något”

Anna tillfrågar Anna Olofsson – vill Göteborg Radio bevaka firandet?

Styrelsen är mycket nöjd med arbetet att ”hitta” alla sponsorer

Poängpromenaden: Reneé och P-O har färdigställt frågorna och ansvarar för det hela, Simon deltar i arbetet. Priser: Presentkort på klippning, blomsterbukett, chokladask

Lotteri: 4 lotteriringar, lottpris 5:-/lott. Priser: Presentkort på massage, fotvård/massage, blomstercheck, chokladask, presentkorgar

Fiskdamm: Elzbieta och Helena utformar det hela. Priser: Tom & Jerrygodispåsar

Korvgrillning: Simon och Anna ansvarar

Kaffe med tilltugg: styrelsen hjälps åt

Gunilla köper in ballonger/pynt och snacks till baren

Ann-Sofie köper in och färdigställer presentkorgarna

Anna gör övriga inköp till Pubkvällen

Pubkvällen: Simon ansvarar för baren med hjälp av Anna

Fredag 5/6 kl. 17.00 träffas de som kan – partytältet sätts upp, bestäms hur ”allt” ska utformas

Familjebostäder ska helst leverera allt som överenskommet – Simon tar kontakt med Lars Gustafsson

Lördag 6/6 kl. 12.00 träffas alla – firandet förbereds

Mötet 3/6 ställs in - styrelsen håller kontakt via telefon och mail

Styrelsen ställer i ordning så mycket som möjligt efter firandet på lördagkväll

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet                                                                                  

Anna Mulder