Verksamhetsplan för LH (Lokala Hyresgästföreningen) 
Standaret år 2013

En viss liten del av hyran går till Hyresgästföreningen att utdelas till de kvarter som har aktiviteter till förmån för hyresgästerna. Kvarteret Standaret har i många år haft en verksamhet och har kunnat söka pengar hos Hyresgästföreningen och Familjebostäder för fritidsändamål. På årsmötet bestäms vad vi vill göra nästa år, vart vi ska åka på årets utflykt och vilka fester vi tänker oss. 

  Kostnad Intäkt   
Trivselresa    11 000 5 000
Kräftskiva     16 000  6 000 

Pubaftnar 

7 000    
Inventarier/Förbrukningsmaterial  2 500  
Summa       36 500  11 000
     
Hyresgästföreningen ansöks 25 500  
Fritidsmedel Familjebostäder 2 500   
     
Beräknad kostnad 36 500  
Intäkter   11 000  
Summa      25 500    
     
Innestående medel  17 500  

Begärda medel 8 000 kronor samt att vi vill att 17 500 kronor insättes på vårt konto från regionens bankkonto. Se bifogat dokument från Hyresgästföreningen.

Iréne Q Bagge

För styrelsen
kv Standaret