Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20130515

Närvarande: Irene Q bagge, Gunilla Ericson, Helena Masslegård, Simon Engmalm, Stig Fredriksson, Christer Forsberg, P-O Stridh, Elzbieta Boberg, Anna Mulder, från Familjebostäder: Zandra Törnquist, Carl Endresén

Mötet förklaras öppnat

Föregående mötes protokoll läses upp

Ordföranden informerar om PELADA/Sambafotboll på Karl Johans torg

Styrelsen godkände: Nytt bankkort till vår kassör/kontotecknare Gunilla Ericson

Resan till Ven 1/6: 37 st. anmälda, stor buss är beställd

Gården mot Såggatan – Gunilla har gjort upp en skiss till eventuella förändringar

Gården mot Klareborgsgatan – Stig sammankallar till ett möte hösten/2013

Ordföranden hälsar Zandra och Carl välkomna

Förslag till eventuella förändringar på gårdarna:

Fallskyddsmattor i stället för sand vid lekredskapen

Beskärning av buskar och träd

Planteringarna ses över, ”rondellerna” tar FAMBO över

FAMBO vill helst inte ha planteringar invid husfasaden: i stället vackra stenar och krukor,

Stenläggning på gräsmatta

Mer ljus på gårdarna

Plantering av fler perenner

Möbler på gårdarna – vi får olja/målarfärg, jobbet gör vi själva

Ankarplatsen – MC plats kommer att anordnas det blir HYRPLATS

Nytt möte utlyst till november: förslagen på utemiljön/renovering 2014, Miljövärd Zandra kommer

Kräftskiva: fredag 30/8 utskick senast 12/8 styrelsen samlas, anmälan senast 27/8

Jubileumsfesten – flyttas till våren 2014 då allt är klart med renoveringen av hus och gårdar

Nytt möte utlyst till 19/9

Vid protokollet                                                                                      Justeras

Anna Mulder