Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20130404

Närvarande: Elzbieta Boberg, Christer Forsberg, Stig Fredriksson, Anders Korobczynksi, Helena Masslegård, Simon Engmalm, Gunilla Ericson, Robert Jademyr, Leo Odby, Anna Mulder

Mötet förklaras öppnat

Pubkväll – 19/4 fredag, Gunilla kollar om bandet kan, Stig och Gunilla gör inköp, Simon står i baren

Kylskåpet upp till porten – Ella Bovärd tar hand om det

Bussresan till Ven – 1/6 lördag, anmälan senast 12/5, kostnad: 150:-/50:-, utomstående 200:-/75:-, båttransfer, cykelhyra eller traktorsläp ingår i avgiften

Gunilla hälsar Robert Jademyr, Leo Odby från Familjebostäder välkomna

Våra frågor:

Vad händer när kontraktet med Comhem sägs upp? Var och en får anlita ”egen operatör” senast 20140131, det blir ingen hyressänkning när det analoga utbudet av TV-kanaler upphör

Cykelhus, portdörrar t ex kommer att följa husets färgskala

Gallergrindar i portarna – fullt möjligt, kostnaden läggs på hyran – kan vi ”stänga ute” störande obehöriga, vi måste själv reagera, ringa störningsjouren, polisen t ex

Belysningen på gårdarna ses över – bra belysning utlovas efter avslutad renovering

Renoveringen:

Hur kommer det att se ut ovanför portarna? Se port nr. 39

När är renoveringen klar? September 2013 – Jubileumsfest anordnas/Standaret 90 år

Lägenhetsbesiktning? Det blir slumpvis utvalda lägenheter

Hur länge ska det dröja innan målaren slutför arbetet i lägenheterna? - arbetet något fördröjt, kontakta Lena Språng vid behov

Allbäck AB – det blir ingen ”omrenovering” av vindarna, FAMBO har kontroll på läget

Övriga frågor:

Utemiljön – vi tar kontakt med miljövärd Zandrah Törnquist vid återställandet av gårdarna,

Anskaffning av sommarblommor

Tillgång till tvättstugorna på söndag – fungerar väl?

Värdens röj – containern står kvar till måndag, vi kan ”beställa” container utöver hos Zandrah vid behov

Portalen – Ommålning, Stig tar kontakt med Karl Johansskolan, FAMBO är med på projektet

Ersättning för ”takarbete/städning” i gårdslokal – vi får något till lokalen som kompensation

Nytt möte utlyst till 15/5 18.30 Miljövärd Zandrah Törnquist bjuds in

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet                                                                                   
Anna Mulder