Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20130221

Närvarande: Gunilla Ericson, P-O Stridh, Anders Korobzcynski, Helena Masslegård,
Simon Engmalm, Christer Forsberg, Anna Mulder

Mötet förklaras öppnat

Föregående mötes protokoll läses upp

Vårens mötestider: 13/3, 4/4 18.30

Onsdag 13/3 – planering inför vårens pubkväll 22/3. Genomgång av frågor till
styrelsemötet torsdag 4/4 då FAMBO`s Lena Språng, Robert Jademyr och Hyresgästföreningen inbjuds, Helena tar kontakt med berörda parter

Vårens resa: Bussresa till Ven lördagen 1/6, Christer tar kontakt med bussbolaget,
Helena kollar upp tider, utflykter, lokala sevärdheter och restauranger på ön

Övriga frågor: Gårdslokalen -  Regler för uthyrning är uppsatta på lokaldörren
Styrelsen beslutade att: Istället för arvoden till styrelsen får styrelsen disponera
lokalen kostnadsfritt

Jubileumsfest – framflyttad till 2014 då all renovering är klar, vi bjuder in FAMBO,
RADIO/TV

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet                                                              
Anna Mulder