Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20121024

Protokoll fört vid Styrelsemöte L-H Standaret 121024

Närvarande: Irene Q Bagge, Gunilla Ericson, P-O Stridh, Helena Masslegård, Anna Mulder

Ordföranden förklarar mötet öppnat

Föregående mötes protokoll läses upp

Möte med FAMBO/Hyresgästföreningen utlyses till 2013 efter årsmötet

Vi tackar Stig Fredriksson för en fin uppdatering av Standarets hemsida 
och olika informationsblad

Bussresa 2013 – förslag har kommit in: Ven/Borås djurpark, vi kanske hittar något slott/någon rosengård på vägen, vi tar fram förslag, beslut tas efter årsmötet 2013

Adventspub -  fredag 30/11
Anslag ska sättas upp - Gunilla och Helena ordnar detta.
Odinkören/The Locals kommer? Gunilla undersöker.

Nytt möte onsdag 21/11
Pub – inköp

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet                                                                                                          Justeras

Anna Mulder