Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20120920

Närvarande: Irene Q Bagge, Christer Forsberg, Anders Korobczynski,
Helena Masslegård, Carin Andersson, Stig Fredriksson, Anna Mulder

Mötet förklaras öppnat

Ordföranden presenterar verksamhetsplanen för L-H Standaret inför år 2013
Styrelsen godkände verksamhetsplanen

Övriga frågor:

Stig Fredriksson tar kontakt med Familjebostäder/Robert Jademyr
angående frågor om renoveringen

Fritidsmedel från Familjebostäder 2.500:-, kan summan höjas?
Stig Fredriksson hör med Robert Jademyr

Nycklar till kvarterslokalen: Innevarande nycklar -  Christer Forsberg, Gunilla Ericson,
Per-Olof Stridh, Helena Masslegård.

Nya nycklar - Irene Q Bagge, Stig Fredriksson
Samtliga ska boka lokalen hos lokalansvarig: Christer Forsberg

Adventspub: fredag 30/11, Irene tar kontakt med Gunilla,
som tar kontakt med Odinkören och The Locals

Stig Fredriksson ordnar en visning/ett föredrag med bilder från vårt kvarter

Mötet förklaras avslutat

Vid protokollet

Anna Mulder