Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20110414

Närvarande: Irene Q Bagge, Christer Forsberg, Anders Korobczynski,
Helena Masslegård, Carin Andersson, Stig Fredriksson, Anna Mulder

Protokoll fört vid styrelsemöte L- H Standaret 20110414

Närvarande: Irene Q Bagge, Gunilla Ericson, Helena Masslegård, Anna Mulder
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Båtresa: Hisingen runt med Strömma Skärgårdsbåtar - avresa onsdag 18/5, 25 platser är förbokade. Hittills har 5 st anmält sitt intresse, vi hoppas på bättre uppslutning. Bokningsavgiften betalas i efterhand.

Kräftskiva – årets fest infaller fredag 26/8

Höstresa: Borås djurpark, eventuell avresa söndag 25/9, vi planerar vidare vid nästa möte onsdag 8/6.

Uthyrningsregler av gårdslokal - Helena gör ett utkast.

Blommor till gårdarna – Miljövärd Cissi vidtalas angående rekvisition, vi får 500,00 kr/gård, L-H Standaret bistår med 500,00 kr/gård.

Övriga frågor:

”Snickerilokalen”- Ankargatan 55, det behövs åtgärdas en del, till exempel bör golvet ”läggas om”,  Mikael Masslegård och Christer Forsberg tar kontakt med Familjebostäder. 

Gårdslokalen – det behövs ”märkning” av inventarier, Christer vidtalas.

Utemöbler – vi får nya av Familjebostäder, behövs det mer stolar, köper vi till själva.

Nytt möte utlyst till torsdag 8/6.

Mötet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Anna Mulder