Protokoll fört vid styrelsemöte L-H Standaret 20110323

Närvarande: Irene Q Bagge, Elzibeta Broberg, Gunilla Ericson, Christer Forsberg, Stig Fredriksson, Helena Masslegård, Per-Olof Stridh,

Irene förklarade mötet öppnat. Robert Jademyr, chef för Familjebostäder i Majorna hälsades välkommen. Vi hade ställt frågor till honom om den förestående renoveringen av kvarteret.

Till sekreterare för dagens möte föreslogs Stig Fredriksson, som accepterade.

Föregående mötes protokoll upplästes och kommenterades.

Mystisk man. En man går omkring i trapphusen och rycker i dörrar. Helena har meddelat FB, Jademyr: det har hänt tidigare och har utlyst viss extra bevakning. Svårt att ta på bar gärning.

Upprustningen
Panel
ska upphandlas efter att kontroller av vad som behöver göras har gjorts. Det som behöver bytas ska bytas. Balkonger repareras just nu. Hela projekt har budgeteras till 18 Mkr och beräknas ta två år. Styrelsebeslut krävs i FB liksom hos Framtidenkoncernen, sedan skickas begäran om anbud ut. Det kan innebära att arbetet inte påbörjas förrän efter semestern.

Färgen? Jademyr önskade nollresultat, att det skulle skrapas till trävitt. Även om panelen blir helt ren kan det bli problem eftersom det gamla träet tidigare kan ha behandlats fel vilket kan ge bubblor i färgen. Men det ska bli så rent som möjligt, man byter också det som är dåligt. Vi hinner inte måla allt på en gång, börjar med Såggatan Ankargatan och sydvästfasader, de som är mest skamfilade. Man ser på fasaden efter 7-8 år, och planerar arbetet. Tidigare målade man hela kvarter, men det har vi slutat med, vi tar efter behovet och vad vi har pengar. Målningsbudget för FB Majorna är på 5 Mkr, Standaret kostar 18 Mkr. Träet under kan ge bekymmer eftersom det kan finnas kvar ämnen från tidigare behandlingar som kan få färgen att bubbla upp.

Fönster. Byten kommer att ske på Ankargatan av samtliga fönster, de är mest skadade, lönar sig inte att reparera. Hela enheten byts. Det blir nya fönster men samma sort. Spröjs saknas på bytta fönster Ankargatan 27 och detta kommer också att åtgärdas i samband med fönsterbyten.

Entredörrar kommer att bytas. Alla? Såvitt jag ser det, ja. Kommer att så småningom bli en bricka som man låser upp ytterdörrar med. Med detta systemet kan användas för att boka tvättstuga också. Kan tänkas att dörrbyten får ske under vintern när inte andra arbeten kan pågå. 

Vindarna. Råspont och vindarna, åtgärder kommer att åtgärdas det som inte gjorts vid tidigare. Fortfarande är ärendet hemligstämplat efter brottsutredning pågår. Läckage på vind till Ankargatan 17 har anmälts utan att något hänt. Jademyr hänvisade till Ella.

Färgen. Spontant samma färg men lite mörkare. Gärna historisk koll på vad som varit. Man ser på vilka färger man tror har varit. Lister och fönster kan göras om lite, fönster grå eller gröna.

Annat

Piskbalkonger efterlystes vid alla uppgångar, det har det funnits en gång. Här fanns 17 balkonger en gång, och det vore väl trevligt men det är en kostnadsfråga som så mycket annat. ”Vi har inte material till det”.

Timer på armaturerna på våra vindar med lång tid, kanske en timme. Som det är nu står det väldigt ofta belyst dygnet runt, då någon har glömt att släcka ljusen. Ska före det vidare kan bli rörelsedetektorer istället. I trapphus idag armaturer som tänds våning för våning. Ingår i vårt energisparande, vi har stora krav på oss. Våra landshövdingehus är inte ändå så energislukande som det ibland sägs.  

Färg till lokalen. Vi fick klartecken att få färg till vår lokal, bara att tala med Ella. Det är hon som gör rekvisitioner.

Kopiering. Vill vi ha kopierat för resor eller fester kan vi mejla det till robert.jademyr@familjebostader.se och ange önskat antal, vi är 117 lägenheter. Meddela också vart vi vill ha det levererat, vi är ute i stadsdelen hela dagen.

Lisebergskort. Kommer att säljas på Pater Noster 31/3, till subventionerat pris av 100 kr mot normalpris 185 kr. Hur många per hushåll? Inte utsagt.

Sopsortering. Önskemål om att få lådor för att sortera, efter ett projekt på kv Solvisaren finns det några. Kan gå att få om vi frågar på Pater Noster. Vi måste börja sortera mer, det kommer att bli betydligt dyrare.  Nyligen kom kompostpåsar i brevlådan, många komposterar fortfarande inte i de bruna påsarna – annars skulle det inte ha räckt med komposteringskärlen i soprummen. Men matavfallet är en stor del av avfallet.

Brandskydd
.
Just nu fyra brandinformatörer i distriktet som kommer och informerar om utrymning brandvarnare, lämnar en lapp och bestämmer tid om vi vill och går igenom vad man gör om det börjar brinna. Pulversläckare är bäst, men måste eftersaneras. Brandvarnare sätts inte upp på vinden, falsk trygghet vilket inte heller Räddningstjänsten rekommenderar. De flesta får två brandvarnare om man begär det.   

Hemma hos. Vi fick en demonstration av den hemsidan. Man loggar in på lägenhetsnummer, finns på hyresavin. Man lägger in personnummer och kod, det finns en programvara som man måste lägga in om man ska ha full tillgång till hemsidan. Det är en säkerhetssida lika säker som bankernas sidor. Startsidan kan man bygga upp själv, många funktioner finns bland annat Lägenhetsbyten (istället för att sätta lappar i trapphusen), Min lägenhet med hyra, fonder, lägenhetsyta, Ärenden anmälda hos oss och hur långt de kommit, anmält/behandlas/färdigt. Datakurs efterlystes. 

Kostnader. Det enda som påverkar hyran är det här med de nya låsen på dörrarna, all annan upprustning finns redan i hyran. Diskussion om allmännyttans affärsmässighet, FB ska ge samma avkastning som en privat fastighetsägare. Varför ska FB då vara kommunalt? Men FB har också sociala uppgifter med praktikanter.

Fritidspengar. Gunilla mejlar verksamhetsplanen till Robert .

Blommor. Vi kan få 500 kr per gård till blommor. Behöver vi jord säger vi till Cissi så kr hon hit det. I ett år i Saturnus och vid Hellstedtgatans kollektiv försök med lådor och kompostpåsar, 700 påsar blivit en kubikmeter jord på ett år, där inget matavfall. Hyresgäster måste sköta det, det enda som krävs. Det fungerar bra, köper tjänsten av Kompostbutiken på Såggatan. Jorden bildas ska blandas med annan köpt jord.

Utemöbler. Står i lokal och ställs ut när gruset är borta. Vi har inte fått bestämma hur de ser ut, upphandling har gått före. Tunga möbler som vi kan bestämma var de ska stå och där får de sedan stå kvar. Lättare möbler kan vi få stöd att köpa. Vi köper utemöbler för 5-6 Mkr.

Övrigt.  Nya perenner kommer att sättas ut utanför vissa entréer. Vill kan få container men i höstas gick det lite väl snabbt. En distriktscontainer 16/4, men vill vi ha container i kvarteret säger vi till.

Majornadagen  

handlar om återvinning, miljörum i höst en helg i september.
Megaloppis oklart när.

Affischen för Hisingsturen granskades och godkändes med obetydliga ändringar. Det ska vara med att kvarteret Standaret ordnar resan.

Lokalhyra. Ingen lapp finns om var man kan hyra lokalen. Kostnad 20 kr/tim, 200 kr/kväll. Deposition 300 kr för att täcka utebliven städning eller förstört porslin.

Pubkvällen. Elzibeta köper våffelmaterial, grädde och glass, drottningsylt. Stig står i baren och gör en affisch med priser: vin 20, öl 15, läsk 5, nötter 5. Gunilla och Christer lovade att hjälpa den oerfarne bartendern Stig.

Mötet förklaras avslutat

28/3 2011

Vid protokollet

Stig Fredriksson